FEAE Estatal - :::...FEAE Galicia...::: Forum Europeo de Administradores da Educación

Buscar
Vaya al Contenido

Menu Principal:

FEAE Estatal

INFORME RESUMO CONSELLO NACONAL DO FEAE. BARCELONA.Maio_2013

Preside Presidente do FEAE Nacional
Asisten Presidentes dos Forums e Xunta Directiva da FEAE
Lugar Consorcio de Educación de Barcelona
Data 11/05/2013
Hora Comezo: 09:30 h Remate 14:30 h
ORDE DO DÍA:

1.- Convocatoria del Consejo General en Barcelona el 11 de mayo de 2012
2.- Acta de la reunión ordinaria del Consejo General del día 17 de noviembre de 2012
3.- Memoria del trabajo realizado en el periodo 2009-2013
4.- Informe y balance de la junta directiva:
a. Información de Tesorería: balance final 2013
b. Información del Corresponsal
c. Información de Secretaría
d. Información de la dirección de la revista
e. Informaciones diversas
5.- Propuesta en relación a la organización de las XXIII Jornadas del FEAE
6.- Informaciones diversas:
•Preliminares de la organización del IV Congreso Ibero Americano en Oporto
•Propuestas para la reunión del EFEA en Edimburgo el 13 de julio
7.- Revisión de las actividades planificadas y realizadas por los foros autonómicos
8.- Ratificación del vicepresidente como presidente del FEAE para el periodo 2013/2016 y aprobación, si procede, del proyecto presentado (Art 19.4. de los estatutos)
9.- Direcciones y contactos de los miembros del Consejo
10.- Otras informaciones
Anexos

ACORDOS TOMADOS:

Punto 1:
• Enviase en tempo e forma
Punto 2:
• Revísase e aprovase por unanimidade

Punto 3:
• Repásase a Memoria e vanse puntuando máis polo miúdo algunhas partes:


1.- Preparación dun encontro interforos “Ruta da Plata”: Galicia, Extremadura, Andalucía, Portugal.
• Lugar: Zamora
• Data: Febrero 2014
• Día: ???

2.- Preparación do IV Congreso Iberoamericano: España, Brasil, Portugal
• Lugar: Oporto
• Data: Abril 2014
• Día: 14 ao 16

3.- Solicitar un Proxecto Transnacional a UE “Youth in Actión”:  Brasil, Argentina, Portugal e España.
• Tema: Young people a voice on Early  School Leaving

4.- Editado o nº 3 da Revista ESEM. Prepárase o nº 4

5.- Proponse presentar a candidatura de Xabier Chavarría á Vicepresidencia do Steering Cometee. Xunta Europea.

Punto 4:

a.- Presentase o balance económico da xunta directiva e o presuposto para  o ano 2013. Comunícase que non se paguen de momento as cuotas dos Forums pois estase co traspaso dos temasa nova Xunta Directiva.

b.- Informacións varias do Corresponsal Europeo. Colle a presidencia do Forum Europeo a portuguesa, Cristina Almeida.

c. Información de Secretaría: Informase das actividades desenvolvidas por parte dos diferentes Forums dende xaneiro 2012 ata hoxe.

d. Información de la dirección de la revista: Resalta José Luís algunas cuestión do funcionamento da revista OGE. Comenta que se precisa máis participación coas aportacións dos Foros. Tamén comenta que a editorial nos comunica que é a revista das que publican máis valorada polos usuarios.Falamos da entrevista que ten pendente Galicia.

e. Informaciones diversas: Preséntase un cronograma das xornadas estatais desenvolvidas

Punto 5:

1.- Presentación das Xornadas Nacionais en Baleares: “As redes Soaciais na Educ. do S. XXI”
• Lugar: Mallorac. Parc BIT
• Data: Outubro 2013
• Día: 25,26,27
• Resumo comunicacións: 15 de maio ao 15 de outubro
• Inscripcións: do 1 de setembro ao 15 de outubro

Punto 6: Informaciones diversas:

• IV Congreso Ibero-americano. Oporto
• Proposttas reunión EFEA. Edimburgo en 13 de xullo do 2013.

Punto 7:
• Faise una revisión das actividades planificadas e realizadas polos foros autonómicos.

Punto 8:

• Ratificación do vicepresidente como presidente do FEAE para o periodo 2013/2016 e aprobación, si procede, do proyecto presentado (Art 19.4. de los estatutos).
• O novo presidente, D. Santiago Estañán de Valencia e a súa xunta directiva.


E non habendo máis asuntos que tratar, levántase a sesión, sendo as ........... horas.

 
contador de visitas
Regreso al contenido | Regreso al menu principal